QUÈ OFERIM

Que oferimUna opció d’ensenyament en la que els seus fills i filles podran adquirir una educació acord als moments actuals: aprenentatge de les llengües, ús de les noves tecnologies, activitats esportives i culturals,… fent dinàmic i agradable la tasca d’aprendre.

CICLES EDUCATIUS
Infantil: de 3 a 5 anys
Un espai còmode, càlid, alegre, comprensiu i motivador, on la tranquil·litat i la tendresa estan presents com a elements imprescindibles per al seu desenvolupament, aprenentatge i educació.
Primària: de 6 a 12 anys
Durant els dos primers cursos és fonamental l’aprenentatge de les tècniques instrumentals bàsiques com ara la lecto-escriptura, el raonament lògic, el càlcul mental i la motricitat, perquè es converteixen en els suports imprescindibles per aprendre més i millor.
• Creixen i es potencien les capacitats d’aprenentatge, concentració, síntesi i investigació. Desenvolupen una maduresa física important.
• Aprendre a pensar: en aquesta etapa el coneixement el construeix el mateix xiquet o xiqueta quan tracta de comprendre el seu entorn i actuar sobre ell.

SERVEIS ESCOLARS
Gabinet psicopedagògic: especialista en psicologia i pedagogia, servei gratuït a càrrec de la Conselleria d’Educació.
Menjador: Fomentar la necessitat d’una bona alimentació; conèixer els principals ingredients d’una dieta equilibrada; habituar-se a menjar tota classe d’aliments; adquirir hàbits de neteja, higiene i ordre.
Immersió lingüística en anglès
Introducció de l’anglès des de l’Educació Infantil (3 anys). S’introdueix la pronunciació anglesa en un moment en que els xiquets i xiquetes fixen el seu camp fonètic.
Opció a l’assignatura de religió

RECURSOS DIDÀCTICS *Atenció a la Diversitat
• Agrupaments flexibles.
• Educació compensatòria.
• Aula de Pedagogia Terapèutica.
• Servei de Logopèdia des de 3 anys (Conselleria d’Educació).
• Servei d’Orientació Escolar i Familiar (Conselleria d’Educació).
• Informàtica: el centre compta amb una aula d’informàtica on tot l’alumnat des d’Infantil fins a 6è. De Primària l’utilitza com un mitjà de suport d’altres assignatures.
• Sala de Música i Anglès: dotació de tota classe d’instruments, així com de les últimes tecnologies per al treball d’aquestes dues assignatures.
• Biblioteca Escolar: La promoció del seu ús es realitza des de l’Educació Infantil. Està catalogada i organitzada en les seccions necessàries per a l’ús de l’alumnat. Servei de préstec individual en horari escolar.
• Material audiovisual: Totes les aules del centre compten amb pissarra digital i ordenador a l’aula.
• Taller d’anglès en el 3r cicle amb ordinadors personals.

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
• 2 pistes de minibàsquet.
• 3 pistes de futbet.
• Zona de jocs.
• Zona d’infantil acotada.
• Zones verdes i de passeig.

AULES
• Totes les aules estan climatitzades.
• Totes les aules disposen de pissarres digitals i ordenador personal per al professor.
• 2 Aules de reforç i desdoblaments.
• Aula de Compensatòria i Pedagogia Terapèutica.
• Biblioteca.
• Menjador.
• Aulari d’Infantil.
• Wifi en tot el centre.

INFORMACIÓ GENERAL / LES FESTES DEL NOSTRE COL·LEGI
• Nou d’Octubre.
• Festa de la tardor (degustació de fruites i la Castanyera).
• Nadal.
• Carnestoltes.
• Batucada.
• Falles (construcció d’una falla i concurs/ degustació de reposteria tradicional valenciana).
• Setmana cultural: excursions, esport i celebració de la Pasqua.
• Dia del llibre: animació lectora amb autors literaris.
• Festa de fi de curs: celebració de la Promoció i Benvinguda del nou alumnat.

ALTRES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS
• Estatges a la neu a partir del 2n cicle de Primària.
• Participació en competicions esportives: competicions locals i comarcals.
• Participació en les Trobades d’Escoles en Valencià.
• Participació en els Premis de Narrativa en Valencià (Premi Sambori).
• Activitats d’Escola de Vela (Gandia i València).
• Activitats de Temps Lliure Organitzades per l’AMPA:
• Música: Guitarra.
• Classes extraescolars de reforç educatiu.
• Esportives: Patinatge.
• Formatives: Xerrades i tallers formatius per als pares i mares (salut, alimentació,…)
• Educatives: Anglès.
• Estatges al juliol en albergs del Ministeri d’Educació i Ciència.

*Col·laboracions: Unió Musical, Ajuntament, Serveis Socials, Centre d’Informació Juvenil, Biblioteca Municipal, associacions juvenils i esportives,…

Anuncis